image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
Vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn hóa, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt VIII (2019-2020)

Nhằm tạo cảm hứng để những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác tiếp tục cống hiến, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào từng lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội.

Đẩy mạnh việc quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan trong xét chọn các tác phẩm, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghề thuật về chủ đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Ngày 15/3/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An Ban hành Kế hoạch số 174-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn hóa, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Long An đợt VIII (2019-2020).

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày thông báo thể lệ đến hết ngày 30/10/2019.

Tải xem toàn văn KH 174.pdf./.

 

Bh

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner