image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Long An đợt X (2024-2025)

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới.

Tạo cảm hứng để những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tác tiếp tục cống hiến, sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật, đưa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" vào từng lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội.

Phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách con người Việt Nam; đấu tranh, phê phán cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực.

Đảm bảo tính trung thực, chính xác, khách quan trong xét chọn các tác phẩm tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Ngày 08 tháng 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An ban hành Kế hoạch số 144-KH/BTGTU về tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Long An đợt X (2024-2025).

1. Về sáng tác

a) Chủ đề:

- Ca ngợi tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội.

- Phản ánh những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân là nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của tỉnh trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.

b) Thể loại

- Thơ.

- Ca khúc.

- Bài ca vọng cổ.

- Ảnh thời sự nghệ thuật.

- Mỹ thuật.

- Công trình kiến trúc.

c) Đối tượng tham gia

Văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, nhân dân… đang sinh sống và làm việc trong và ngoài tỉnh có tác phẩm văn học, nghệ thuật sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

d) Thời gian nhận tác phẩm dự thi

Từ ngày thông báo thể lệ đến hết ngày 30/10/2024.

2. Về quảng bá

a) Đối tượng tham gia

Các tập thể, cá nhân có hoạt động quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

b) Thời gian diễn ra các hoạt động quảng bá:

Từ ngày thông báo thể lệ đến hết ngày 30/10/2024.

3. Cơ cấu giải thưởng: sẽ quy định cụ thể trong thông báo thể lệ Cuộc vận động.

Tải xem chi tiết Kế hoạch 144-KH_BTGTU_08-03-2024.pdf

Bh

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner