image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
Hội nghị sơ kết, khen thưởng 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021-2024
Sáng ngày 16/5/2024, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết, khen thưởng 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021-2024 và 02 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUK, ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, giai đoạn 2022-2024.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải được Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể Đảng bộ Sở và 02 cá nhân thuộc chi bộ: Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và Ban Quản lý dự án công trình giao thông.

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các điển hình tiên tiến

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải thường xuyên quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 10/3/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

Các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập và làm theo Bác gắn với đợt sinh hoạt chính trị tại cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: công tác bảo vệ hành lang an toàn giao thông; công tác kê biên, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; tình hình khiếu kiện của người dân, ... Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt công tác đối ngoại, tiếp xúc của người đứng đầu cấp ủy với nhân dân để kịp thời nắm tư tưởng và chỉ đạo, định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết bức xúc của người dân; quan tâm làm rõ các kiến nghị, phản ánh của cử tri; tập trung giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận (nếu có).

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở GTVT tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; đẩy mạnh cải cách hành chính. Thường xuyên rà soát, đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Đến thời điểm hiện tại không có cán bộ, đảng viên vi phạm.

Đảng ủy Sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), quán triệt các chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn chặt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đây lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua nhiều hình thức, phương pháp, phương tiện phong phú, đa dạng, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất./.

                                                                                  Bích Hạnh

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner