image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội, nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên thế giới, ...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An ban hành Kế hoạch số 61-KH/BTGTU ngày 26/4/2022 về tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Long An đợt IX, năm 2022.

Sở Giao thông vận tải thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm biết, tham gia.

Tải xem chi tiết Kế hoạch số 61-KH/BTGTU.

KH_BTGTU_26-04-2022_KH-TochucCVDdotIX(2022).signed.pdf

       Bh.


1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner