image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
V/v xin ý kiến bộ câu hỏi dùng để sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Thực hiện công văn số 7326/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 31/10/2018 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về việc xin ý kiến bộ câu hỏi dùng để sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Long An tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý về một số nội dung như sau:

1. Về bổ sung 100 câu hỏi sát hạch lý thuyết mới vào bộ 500 câu đã xin ý kiến trước đây thành Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp GPLX cơ giới đường bộ (Phụ lục 1- Bộ 100 câu hỏi bổ sung).

2. Về dự kiến về số lượng câu hỏi trong một đề thi, thời gian thi và điểm đạt đối với nội dung sát hạch, cấp GPLX ô tô (Phụ lục 2 - Dự kiến về số lượng câu hỏi trong một đề thi, thời gian thi và điểm đạt).

3. Về các câu hỏi liên quan đến các tình huống mất an toàn giao thông đặc biệt nghiêm trọng để đánh giá kết quả "không đạt" của thí sinh (Phụ lục 3 - Các câu hỏi liên quan đến các tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng).

   Góp ý của các cá nhân, cơ quan, đơn vị gửi về Sở GTVT Long An (qua Phòng QLVTPT&NL kèm theo file về địa chỉ thư điện tử nmtam@longan.gov.vn) trước ngày 15/11/2018, để Sở tổng hợp, báo cáo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

        (Xem chi tiết Nội dung các Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 và 50 câu hỏi về các tình huống mất an toàn giao thông đặc biệt nghiêm trọng).

                                                                                                               Nguyễn Minh Tâm

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner