image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
Triển khai thực hiện các hướng dẫn quy trình sát hạch lái xe các hạng.

Thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, ngày 21/5/2020, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe các hạng bao gồm:

- Văn bản số 3204/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn các thành viên hội đồng, tổ sát hạch lái xe và công tác quản lý sát hạch viên;

- Văn bản số 3205/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A1, A2;

- Văn bản số 3206/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A3, A4;

- Văn bản số 3207/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng B1 số tự động, hạng B1, B2, C, D và E;

- Văn bản số 3208/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FC;

- Văn bản số 3209/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 21/5/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng FB2, FD và FE.

Theo đó, từ ngày 01/8/2020, nội dung các quy trình sát hạch có nhiều điểm mới, trong đó: Mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 02 đến 04 ý trả lời và chỉ có 01 ý trả lời đúng nhất; trong số các câu hỏi, có 01 câu trả lời sai sẽ bị truất quyền sát hạch, các câu còn lại, mỗi câu tính là 01 điểm. Khi hoàn thành bài sát hạch hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lại trong máy chủ.

*  Đối với sát hạch lái xe hạng A1: Thí sinh làm bài sát hạch lý thuyết với 25 câu hỏi, trong thời gian 19 phút. Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A1: từ 21/25 điểm trở lên.

*  Đối với sát hạch lái xe hạng B1: Thí sinh làm bài sát hạch lý thuyết với 30 câu hỏi, trong thời gian 20 phút. Điểm đạt yêu cầu đối với hạng B1: từ 27/30 điểm trở lên.

*  Đối với sát hạch lái xe hạng B2: Thí sinh làm bài sát hạch lý thuyết với 35 câu hỏi, trong thời gian 22 phút. Điểm đạt yêu cầu đối với hạng B2: từ 32/35 điểm trở lên.

*  Đối với sát hạch lái xe hạng C: Thí sinh làm bài sát hạch lý thuyết với 40 câu hỏi, trong thời gian 24 phút. Điểm đạt yêu cầu đối với hạng C: từ 36/40 điểm trở lên.

*  Đối với sát hạch lái xe hạng D, E: Thí sinh làm bài sát hạch lý thuyết với 45 câu hỏi, trong thời gian 26 phút. Điểm đạt yêu cầu đối với hạng D,E: từ 41/45 điểm trở lên.

Sở GTVT Long An thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các sát hạch viên nghiên cứu triển khai thực hiện./.

                                                                                                                               Minh Tâm

3205.pdf

3206.pdf

3207.pdf

3208.pdf

3209.pdf

1 2 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner