image banner
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An
Xóa quản lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hết hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu vận tải hết hạn (lần 3)

Nhằm tăng cường công tác tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An theo đúng quy định, Sở Giao thông vận tải Long An thông báo các nội dung, cụ thể như sau:

1. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hết hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhưng không thực hiện đề nghị cấp lại, Sở Giao thông vận tải Long An thực hiện xóa thông tin đơn vị và phương tiện thuộc đơn vị quản lý trên các Hệ thống quản lý, đồng thời không thực hiện công bố định kỳ hàng tháng (gồm 10 đơn vị vận tải theo danh sách theo tại Phụ lục 1). Đơn vị kinh doanh vận tải nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Đối với các phương tiện thuộc các đơn vị vận tải đã được Sở Giao thông vận tải Long An cấp phù hiệu vận tải nhưng đã hết hạn phù hiệu (quá 06 tháng trở lên), Sở Giao thông vận tải Long An không thực hiện công bố định kỳ hàng tháng và xóa phương tiện trên các Hệ thống quản lý. Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải nếu có nhu cầu tiếp sử dụng phương tiện nêu trên tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (gồm 76 phương tiện vận tải theo danh sách theo tại Phụ lục 2).

3. Mọi thắc mắc đối với các nội dung tại Mục 1, Mục 2 nêu trên, đề nghị các đơn vị vận tải phản hồi về Phòng Quản lý vận tải, Phương tiện và Người lái - Sở Giao thông vận tải Long An (số điện thoại 02722 240887) trước ngày 30/4/2024. Sau thời gian trên, nếu đơn vị không phản hồi, Sở Giao thông vận tải Long An sẽ tiến hành thực hiện theo quy định, mọi thiệt hại xảy ra (nếu có) đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Sở Giao thông vận tải Long An thông báo đến Lãnh đạo các đơn vị được biết và thực hiện./.

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN HẾT HẠN PHÙ HIỆU THÁNG 04.2024 PHỤ LỤC 2638501537719050114.pdf

 

 

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
image banner